Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-891-9
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
664 σελ.