Βασιλού - Παπαγεωργίου, Βάσω

Κωδικός osdelnet: 1046634
Χώρα: Ελλάδα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης : Το "ανακοπτόμενο άλμα": Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000 Επιμέλεια κειμένου Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2012 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες : Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην ανώτατη εκπαίδευση 1997-2004 Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία : Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών : Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία : Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Γνώση και εργασία : Θεωρήσεις, ιδεολογήματα, πραγματικότητες: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2011 Κατανοώντας την εκπαίδευση : Μια κοινωνιολογική θεώρηση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα : Προκλήσεις για την εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Μη φοβάσαι το σκοτάδι, αρκουδάκι! Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Παιδαγωγικές πρακτικές : Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας : Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τις πριγκίπισσες Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Θεωρίες μάθησης : Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τη δασκάλα μου Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τη μαμά μου Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2009 Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2009 Οι δυο μαμάδες του Μελένιου Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2009 Θέματα διδακτικής της βιολογίας : Διδασκαλία και μάθηση βιολογικών εννοιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2009 Τα γενέθλια Μετάφραση Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2008 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Επιστήμες της εκπαίδευσης : Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Από το κοντύλι στον υπολογιστή : 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Από το κοντύλι στον υπολογιστή : 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες Συγγραφέας Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2008 Σχολικά εγχειρίδια : Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Γνώση και εργασία : Θεωρήσεις, ιδεολογήματα, πραγματικότητες: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Τα μοντέλα της αξιολόγησης : Θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά σχόλια Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία : Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών : Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Κοινωνιολογία του σχολείου Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση : Μια περίπτωση αυτομόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία : Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και η προσαρμογή τους στην Α΄ τάξη Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες : Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην ανώτατη εκπαίδευση 1997-2004 Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 1ο συνέδριο, 2004 Εισήγηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Συγκρότηση: Θεματολογία: Μεθοδολογία υλοποίησης: Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ταξίδι στον κόσμο των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών : Θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Οι σκοποί της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Γραμματισμός και συνειδητοποίηση : Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του Paulo Freire Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Προσφορά και ζήτηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : Η περίπτωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Ηγεμονία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική : Το επιστημονικόν βήμα του διδασκάλου 1953-1967 Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1998 Οδηγός για την ψυχοπαιδαγωγική εξέταση των υποψήφιων εκπαιδευτικών : Για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων: Σύμφωνα με τις οδηγίες και την εξεταστέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1997 Το σύγχρονο σχολείο : Πραγματικότητα, δυνατότητες, προοπτικές: Αίθουσα διαλέξεων Γαλλικού Ινστιτούτου: Πρακτικά τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 1996 Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1996 Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα : Ο ρόλος της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε. στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1995 Ελληνική εκπαίδευση : Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού Συγγραφέας Σείριος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Από το κοντύλι στον υπολογιστή : 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2008 Από το κοντύλι στον υπολογιστή : 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1998 Οδηγός για την ψυχοπαιδαγωγική εξέταση των υποψήφιων εκπαιδευτικών : Για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων: Σύμφωνα με τις οδηγίες και την εξεταστέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1996 Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα : Ο ρόλος της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε. στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1995 Ελληνική εκπαίδευση : Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού Σείριος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Μη φοβάσαι το σκοτάδι, αρκουδάκι! Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τις πριγκίπισσες Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τη δασκάλα μου Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2010 Εγώ τα ξέρω όλα για τη μαμά μου Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2009 Οι δυο μαμάδες του Μελένιου Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2009 Τα γενέθλια Μεταίχμιο Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης : Το "ανακοπτόμενο άλμα": Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000 Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2012 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες : Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην ανώτατη εκπαίδευση 1997-2004 Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία : Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών : Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία : Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Γνώση και εργασία : Θεωρήσεις, ιδεολογήματα, πραγματικότητες: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο Ebook, PDF
2011 Κατανοώντας την εκπαίδευση : Μια κοινωνιολογική θεώρηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα : Προκλήσεις για την εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Παιδαγωγικές πρακτικές : Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας : Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Θεωρίες μάθησης : Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2009 Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2009 Θέματα διδακτικής της βιολογίας : Διδασκαλία και μάθηση βιολογικών εννοιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Επιστήμες της εκπαίδευσης : Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Σχολικά εγχειρίδια : Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Γνώση και εργασία : Θεωρήσεις, ιδεολογήματα, πραγματικότητες: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Τα μοντέλα της αξιολόγησης : Θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά σχόλια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία : Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών : Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Κοινωνιολογία του σχολείου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση : Μια περίπτωση αυτομόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία : Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και η προσαρμογή τους στην Α΄ τάξη Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες : Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην ανώτατη εκπαίδευση 1997-2004 Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Συγκρότηση: Θεματολογία: Μεθοδολογία υλοποίησης: Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ταξίδι στον κόσμο των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών : Θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Οι σκοποί της εκπαίδευσης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Γραμματισμός και συνειδητοποίηση : Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του Paulo Freire Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Προσφορά και ζήτηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : Η περίπτωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Ηγεμονία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική : Το επιστημονικόν βήμα του διδασκάλου 1953-1967 Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 1ο συνέδριο, 2004 Εισήγηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1997 Το σύγχρονο σχολείο : Πραγματικότητα, δυνατότητες, προοπτικές: Αίθουσα διαλέξεων Γαλλικού Ινστιτούτου: Πρακτικά τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 1996 Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο