Σχολικά εγχειρίδια
Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-455-291-7
Μεταίχμιο, Αθήνα, 3/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.59 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 498 γρ, 397 σελ.
Περιγραφή

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα μέσο διδασκαλίας με μορφή βιβλίου, που χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές ενός σχολείου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος. Ο ρόλος του στο πλαίσιο της διδασκαλίας είναι κεντρικός. Από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι ο χρόνος της ενασχόλησης των μαθητών με το σχολικό εγχειρίδιο είναι καθαυτός μεγαλύτερος από το χρόνο των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Από την άλλη πλευρά, από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το σχολικό εγχειρίδιο ως βασικό στήριγμα δόμησης της διδασκαλίας τους. Στο ανά χείρας βιβλίο εξετάζονται στο πρώτο μέρος οι διάφορες πολιτικές που ακολούθησε η Πολιτεία σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια από την θεσμοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται συστηματική εξέταση των λειτουργιών που ασκούν τα σχολικά εγχειρίδια και δίνεται μια συνοπτική εικόνα της σχετικής ερευνητικής κατάστασης στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ