Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1ο συνέδριο, 2004
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-375-823-5
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 311 γρ., 142 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του 1ου συνεδρίου που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων τον Οκτώβριο του 2004.
Στόχος του συνεδρίου ήταν να προσεγγιστούν ζητήματα που αφορούν:
-την οριοθέτηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο από επιστημονική όσο και από πιο πρακτική άποψη
-την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
-τους δείκτες ποιότητας καθώς και πετυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτών.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-10-30 09:04:39