Μουζέλης, Νίκος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ματιές στο μέλλον : Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Ebook, EPUB
2018 Ματιές στο μέλλον : Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Θεωρία. Αξιακές Επιλογές και Προσδοκίες Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 "Όλα μπορούν να λεχθούν" ή υπάρχουν "εκείνα που δεν λέγονται": Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2014 Νεωτερικότητα και θρησκευτικότητα : Εκκοσμίκευση - Φονταμενταλισμός - Ηθική Συγγραφέας Πόλις Χαρτόδετο
2013 Διάλογος για την Κοινωνιολογία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες : Raymond Aron & Michel Foucault Εισαγωγή Ευρασία Χαρτόδετο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 Συγγραφέας The Athens Review of Books Χαρτόδετο
2012 Από την ένταξη στην κρίση : Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Μετά το "τέλος" της ιστορίας Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2010 Εξουσία και κοινωνία : Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2009 Αφιέρωμα στον Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο : Από τη ριζοσπαστική οικονομία στην οικολογία και την κοινωνία πολιτών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οργάνωση και γραφειοκρατία : Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα : Εισηγήσεις συνεδρίου Συγγραφέας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2006 Πολιτική κοινωνιολογία : Έξι κείμενα αφιερωμένα στην Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2005 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 1ο συνέδριο, 2004 Εισήγηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Η εμπλοκή των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα : Μια αποτίμηση του εκσυγχρονισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Παγκοσμιοποίηση, αριστερά και δεξιά : Τρία κείμενα Συγγραφέας ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
2003 Η θρησκευτική διαμάχη : Σκέψεις ενός "μη ειδικού" Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2002 Από την αλλαγή στον εκσυγχρονισμό : Κριτικές παρεμβάσεις: Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, θεωρία Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2001 Για έναν εναλλακτικό τρίτο δρόμο : Αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός και τα αδιέξοδα της πολιτικής σκέψης του Antony Giddens Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας : Τι πήγε λάθος; Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1998 Η αριστερά στην Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα : Παγκοσμιοποίηση, κράτος-έθνος, κοινωνική αλληλεγγύη, τεχνολογία και πολιτισμός: Πρακτικά της διεθνούς συνάντησης της Αθήνας: 3-4 Ιουλίου 1997 Εισήγηση ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
1997 Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία : Η έννοια της ιεραρχίας και το πέρασμα από τη μικρο- στη μακρο-κοινωνιολογία Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1995 Pierre Bourdieu: Κοινωνιολογία της παιδείας : Δέκα ανακοινώσεις Εισήγηση Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1994 Ο εθνικισμός στην ύστερη ανάπτυξη : Οκτώ κείμενα Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1992 Μεταμαρξιστικές προοπτικές για μια νέα πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1987 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια : Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1986 "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1978 Νεοελληνική κοινωνία : Όψεις υπανάπτυξης Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ματιές στο μέλλον : Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος Αλεξάνδρεια Ebook, EPUB
2018 Ματιές στο μέλλον : Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2015 "Όλα μπορούν να λεχθούν" ή υπάρχουν "εκείνα που δεν λέγονται": Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2014 Νεωτερικότητα και θρησκευτικότητα : Εκκοσμίκευση - Φονταμενταλισμός - Ηθική Πόλις Χαρτόδετο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 The Athens Review of Books Χαρτόδετο
2012 Από την ένταξη στην κρίση : Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Μετά το "τέλος" της ιστορίας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2010 Εξουσία και κοινωνία : Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2009 Αφιέρωμα στον Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο : Από τη ριζοσπαστική οικονομία στην οικολογία και την κοινωνία πολιτών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οργάνωση και γραφειοκρατία : Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα : Εισηγήσεις συνεδρίου Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2006 Πολιτική κοινωνιολογία : Έξι κείμενα αφιερωμένα στην Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς Σαββάλας Χαρτόδετο
2005 Η εμπλοκή των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα : Μια αποτίμηση του εκσυγχρονισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Παγκοσμιοποίηση, αριστερά και δεξιά : Τρία κείμενα ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
2003 Η θρησκευτική διαμάχη : Σκέψεις ενός "μη ειδικού" Θεμέλιο Χαρτόδετο
2002 Από την αλλαγή στον εκσυγχρονισμό : Κριτικές παρεμβάσεις: Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, θεωρία Θεμέλιο Χαρτόδετο
2001 Για έναν εναλλακτικό τρίτο δρόμο : Αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός και τα αδιέξοδα της πολιτικής σκέψης του Antony Giddens Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας : Τι πήγε λάθος; Θεμέλιο Χαρτόδετο
1997 Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία : Η έννοια της ιεραρχίας και το πέρασμα από τη μικρο- στη μακρο-κοινωνιολογία Θεμέλιο Χαρτόδετο
1994 Ο εθνικισμός στην ύστερη ανάπτυξη : Οκτώ κείμενα Θεμέλιο Χαρτόδετο
1992 Μεταμαρξιστικές προοπτικές για μια νέα πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία Θεμέλιο Χαρτόδετο
1987 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια : Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική Θεμέλιο Χαρτόδετο
1986 "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη Εξάντας Χαρτόδετο
1978 Νεοελληνική κοινωνία : Όψεις υπανάπτυξης Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Θεωρία. Αξιακές Επιλογές και Προσδοκίες Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2013 Διάλογος για την Κοινωνιολογία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες : Raymond Aron & Michel Foucault Εισαγωγή Ευρασία Χαρτόδετο
2005 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 1ο συνέδριο, 2004 Εισήγηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1998 Η αριστερά στην Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα : Παγκοσμιοποίηση, κράτος-έθνος, κοινωνική αλληλεγγύη, τεχνολογία και πολιτισμός: Πρακτικά της διεθνούς συνάντησης της Αθήνας: 3-4 Ιουλίου 1997 Εισήγηση ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
1995 Pierre Bourdieu: Κοινωνιολογία της παιδείας : Δέκα ανακοινώσεις Εισήγηση Καρδαμίτσα Χαρτόδετο