Βαλαής, Διονύσης Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σχέσεις εκκλησίας – πολιτείας : Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος Συγγραφέας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2018 Εκκλησία και σχολική παιδεία : επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821 Συγγραφέας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2017 Εκκλησιαστική Ιστορία : Ζητήματα της Β' Χιλιετίας Συγγραφέας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2011 Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας Β' Συγγραφέας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2011 Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας Α' Συγγραφέας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2009 Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β' (1769-1773) : Συμβολή στη μελέτη της θεσμικής λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο Συγγραφέας Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2008 Ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008) : Τόμος επετειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεως αυτού Συγγραφέας Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Δερματόδετο
2006 Ανάλεκτα από τη χειρόγραφη παράδοση του ελληνισμού (17ος - 19ος αι.) Συγγραφέας Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2006 Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 17ο αιώνα : Αγχιάλου, Ίμβρου, Μελενίκου, Σωζοπόλεως Συγγραφέας Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2005 Πτυχές από την πνευματική κίνηση στον υπόδουλο και παροικιακό Ελληνισμό κατά την περίοδο του 18ου - 19ου αιώνα Συγγραφέας Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σχέσεις εκκλησίας – πολιτείας : Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2018 Εκκλησία και σχολική παιδεία : επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821 Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2017 Εκκλησιαστική Ιστορία : Ζητήματα της Β' Χιλιετίας Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2011 Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας Β' Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2011 Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας Α' Μπαρμπουνάκης Χ. Χαρτόδετο
2009 Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β' (1769-1773) : Συμβολή στη μελέτη της θεσμικής λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2008 Ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008) : Τόμος επετειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεως αυτού Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Δερματόδετο
2006 Ανάλεκτα από τη χειρόγραφη παράδοση του ελληνισμού (17ος - 19ος αι.) Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2006 Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 17ο αιώνα : Αγχιάλου, Ίμβρου, Μελενίκου, Σωζοπόλεως Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
2005 Πτυχές από την πνευματική κίνηση στον υπόδουλο και παροικιακό Ελληνισμό κατά την περίοδο του 18ου - 19ου αιώνα Πουρναράς Π. Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα