Ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008)
Τόμος επετειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεως αυτού
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88391-2-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 81.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
30 x 25 εκ, 2,445 γρ, 494 σελ.
Περιγραφή

Εις την έκδοσιν του παρόντος τόμου, ως και εις τον Πρόλογον ανεφέρθη, προβαίνομεν ως εκπληρούντες προς τον Άγιον Νήφωνα ιερόν και ελάχιστον, φόρον τιμής αποδίδοντες αυτώ, δι` όσα οφείλομεν εις αυτόν υλικώνς και πνευματικώς.

Προς τούτοις η έκδοσις αύτη εντάσσεται εντός του πλαισίου των εορταστικών εκκλησιαστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του σεπτού προσώπου του Αγίου τούτου Πατρός, επ` ευκαιρία της συμπληρώσεως πεντακοσίων ετών από της προς Κύριον οσιακής αυτού εκδημίας.

Διεξερχόμενος ο αναγνώστης τας σελίδας του παρόντος τόμου θα διαπιστώσει το μέγεθος της σημασίας της μεγάλης ταύτης προσωπικότητος της Εκκλησίας και του Αγιορειτικού Μοναχισμού. Την έκδοσιν ταύτην δε ως φόρον τιμής αποτιομένην πραγματοποιούμεν όχι μόνον ως Μονή του Αγίου Διονυσίου, αλλά και εκ μέρους συμπάσης της Μητρός Εκκλησίας, ανθ` ων υπέρ αυτής πολλά εμόχθησε και υπέμεινε. Δια τούτο, άλλωστε, προτάσσεται πάντων των κειμένων του τόμου το επίσημον κείμενον της Ευλογίας της Αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου, του αξίου διαδόχου του Αγίου Νήφωνος και συνεχιστού του έργου και της μαρτυρίας αυτού εις τον αυτόν πρώτον Θρόνον της Κωνσταντίνου Πόλεως.
[...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Περιέχονται τα κείμενα:
- Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: "Βίος και πολιτεία του Αγίου Νήφωνος"
- Αρχιμανδρίτης Πέτρος: "Ο Άγιος Νήφων και η εν Αγίω Όρει και τη Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου διατριβή και πολιτεία αυτού"
- Διονύσιος Δ. Βαλαής: "Ο Άγιος Νήφων ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης"
- Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος: "Ο Άγιος Νήφων ως Οικουμενικός Πατριάρχης"
- Φλορίν Μαρινέσκου: "Η μαρτυρία και το έργο του Αγίου Νήφωνος στην Βλαχία"
- Απόστολος Αθ. Γλαβίνας: "Ο κύκλος των μαθητών του Αγίου Νήφωνος"
- Ιερομόναχος Νήφων Βαρλααμίτης: "Ο Άγιος Νήφων και οι Κτίτορες της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ"
- Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων: "Η αγιότης του Αγίου Νήφωνος και η εξακτίνωσις αυτής εις τον Ορθόδοξον κόσμον"
- Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος: "Ο Άγιος Νήφων ως εκφραστής της Οικουμενικότητας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
- Αρχιμανδρίτης Γεώργιος: "Ο Άγιος Νήφων ως φορεύς και ερμηνευτής τους αγιορειτικού πνεύματος"
- Αρχιμανδρίτης Βασίλειος: "Το μήνυμα του Αγίου Νήφωνος στον σημερινό κόσμο"
- Δημήτριος Ζ. Σοφιανός: "Η αρχική ανέκδοτη ακολουθία του Αγίου Νήφωνος (11 Αυγ. 1508). Ποίημα Ιουστίνου Δεκαδύου"
- Μιχαήλ Αγγ. Κακούρος: "Η πρώτη ασματική ακολουθία (ca 1514-16) προς τιμήν του Αγίου Νήφωνος, ο εκεί περιεχόμενος Συναξαρικός Βίος και οι νεώτερες ακολουθίες (19ος αι.)"
- Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ: "Επιγράμματα εις τον Άγιο Νήφωνα"
- Μητροπολίτης Μοσχονησίων Απόστολος: "Η συγχωρητική ευχή του Αγίου Νήφωνα"
- Αντώνιος Ε. Αλυγιζάκης: "Μελοποιήσεις στον Άγιο Νήφωνα"
- Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας: "Η εικονογραφία του Αγίου Νήφωνος: Φορητές εικόνες και τοιχογραφίες"
- Νικόλαος Γ. Τουτός: "Οι απεικονίσεις του Αγίου Νήφωνος σε έργα μικροτεχνίας"
- Γεώργιος Π. Φουστέρης: "Η Λειψανοθήκη του Αγίου Νήφωνος"
- Χρήστος Χ. Καρύδης: "Ο αρχιερατικός σάκκος του Αγίου Νήφωνος: Ιστορία - κατασκευή - ανάλυση - διατήρηση"