Φίλων Δώρημα
Τῷ Καθηγητῇ Ἀθαν. Ε. Καραθανάσῃ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-656-126-9
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 500 σελ.

Add: 2022-10-04 11:50:15 - Upd: 2023-01-31 14:45:31