Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας (Ε.Λ.Β.Ε.)
  • Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας (Ε.Λ.Β.Ε.): 4 τίτλοι
Διεύθυνση
Τσιμισκή 128
54 621 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 222288
Fax
Email
elve1980@otenet.gr
Website