Λουκιανός (125 - 180 μ.Χ.)
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Λουκιανός επιστημονική φαντασία και ιστορία : Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν : Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν Συγγραφέας Eκδόσεις Ζήτρος Σκληρόδετο
2024 Λουκιανός - Αληθινές ιστορίες Συγγραφέας Εκδόσεις Διανόηση Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ■ ΚΥΝΙΚΟΣ ■ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ Ή ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ■ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥ ■ ΝΕΡΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ■ ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ ■ ΩΚΥΠΟΥΣ ■ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΡΑΔΙΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΔΙΑΒΟΛΗ ■ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ■ ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ ■ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΨΑΔΩΝ ■ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΡΟΣ ΗΣΙΟΔΟΝ ■ ΠΛΟΙΟΝ Ή ΕΥΧΑΙ ■ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ■ ΔΡΑΠΕΤΑΙ ■ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΝ ■ ΚΡΟΝΟΣΟΛΩΝ ■ ΕΠΙΣΤΛΑΙ ΚΡΟΝΙΚΑΙ ■ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΥ ΗΤΟΙ ΒΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ■ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΙ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ ■ ΠΡΟΣ ΝΙΓΡΙΝΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ■ ΝΙΓΡΙΝΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΗΘΟΥΣ ■ ΔΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ■ ΤΙΜΩΝ Ή ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ■ ΑΛΚΥΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ■ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Ή ΚΑΥΚΑΣΟΣ ■ ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΛΕΞΙΦΑΝΗΣ ■ ΕΥΝΟΥΧΟΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΗΣ ■ ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ ΒΙΟΣ ■ ΕΡΩΤΕΣ ■ ΕΙΚΟΝΕΣ ■ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ■ ΤΟΞΑΡΙΣ Ή ΦΙΛΙΑ ■ ΛΟΥΚΙΟΣ Ή ΟΝΟΣ ■ ΖΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ■ ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ή ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ ■ ΧΑΡΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ■ ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ ■ ΒΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ ■ ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ■ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ Ή ΤΥΡΑΝΝΟΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ ■ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ■ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΠΡΑΙΣΜΑΤΟΣ ■ ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΟΝΕΙΡΟΣ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ ■ ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Ή ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ ■ ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ■ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ■ ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ ■ ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ ■ ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ■ ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ ■ ΙΠΠΙΑΣ ■ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ■ ΗΡΑΚΛΗΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ■ ΜΥΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΝ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ ■ ΖΕΥΞΙΣ Ή ΑΝΤΙΟΧΟΣ ■ ΑΡΜΟΝΙΔΗΣ ■ ΣΚΥΘΗΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΟΣ ■ ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ ■ ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ■ ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΣ ■ ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ ■ ΦΑΛΑΡΙΣ Α΄ ■ ΦΑΛΑΡΙΣ Β΄ ■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ή ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ ■ ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ ■ Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Αληθινή ιστορία Συγγραφέας Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2021 μήτε άρρεν μήτε θήλυ : Ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2020 Πού εχάθηκε ο Σοφός; Οι «θείοι» άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες : Λουκιανός: Το τέλος του Περεγρίνου & Ευσέβιος Καισαρείας: Απάντηση στον Σωσιανό Ιεροκλή Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2019 Ρητόρων Διδάσκαλος Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Λουκιανός επιστημονική φαντασία και ιστορία : Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν : Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν Eκδόσεις Ζήτρος Σκληρόδετο
2024 Λουκιανός - Αληθινές ιστορίες Εκδόσεις Διανόηση Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ■ ΚΥΝΙΚΟΣ ■ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ Ή ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ■ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥ ■ ΝΕΡΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ■ ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ ■ ΩΚΥΠΟΥΣ ■ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΡΑΔΙΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΔΙΑΒΟΛΗ ■ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ■ ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ ■ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΨΑΔΩΝ ■ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΡΟΣ ΗΣΙΟΔΟΝ ■ ΠΛΟΙΟΝ Ή ΕΥΧΑΙ ■ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ■ ΔΡΑΠΕΤΑΙ ■ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΝ ■ ΚΡΟΝΟΣΟΛΩΝ ■ ΕΠΙΣΤΛΑΙ ΚΡΟΝΙΚΑΙ ■ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΥ ΗΤΟΙ ΒΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ■ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΙ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ ■ ΠΡΟΣ ΝΙΓΡΙΝΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ■ ΝΙΓΡΙΝΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΗΘΟΥΣ ■ ΔΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ■ ΤΙΜΩΝ Ή ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ■ ΑΛΚΥΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ■ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Ή ΚΑΥΚΑΣΟΣ ■ ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΛΕΞΙΦΑΝΗΣ ■ ΕΥΝΟΥΧΟΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΗΣ ■ ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ ΒΙΟΣ ■ ΕΡΩΤΕΣ ■ ΕΙΚΟΝΕΣ ■ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ■ ΤΟΞΑΡΙΣ Ή ΦΙΛΙΑ ■ ΛΟΥΚΙΟΣ Ή ΟΝΟΣ ■ ΖΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ■ ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ή ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ ■ ΧΑΡΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ■ ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ ■ ΒΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ ■ ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ■ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ Ή ΤΥΡΑΝΝΟΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ ■ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ■ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΠΡΑΙΣΜΑΤΟΣ ■ ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ Ή ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΟΝΕΙΡΟΣ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ ■ ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Ή ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ ■ ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ■ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ■ ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ ■ ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ ■ ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ■ ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ ■ ΙΠΠΙΑΣ ■ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ■ ΗΡΑΚΛΗΣ ■ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ■ ΜΥΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ■ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΝ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Λουκιανός Άπαντα ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) : ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ ■ ΖΕΥΞΙΣ Ή ΑΝΤΙΟΧΟΣ ■ ΑΡΜΟΝΙΔΗΣ ■ ΣΚΥΘΗΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΟΣ ■ ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ ■ ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ■ ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΣ ■ ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ ■ ΦΑΛΑΡΙΣ Α΄ ■ ΦΑΛΑΡΙΣ Β΄ ■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ή ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ ■ ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ ■ Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2023 Αληθινή ιστορία Μεταίχμιο Σκληρόδετο
2021 μήτε άρρεν μήτε θήλυ : Ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2020 Πού εχάθηκε ο Σοφός; Οι «θείοι» άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες : Λουκιανός: Το τέλος του Περεγρίνου & Ευσέβιος Καισαρείας: Απάντηση στον Σωσιανό Ιεροκλή Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2019 Ρητόρων Διδάσκαλος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα