Λουκιανός επιστημονική φαντασία και ιστορία : Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν
Αληθής ιστορία πως δεί ιστορίαν συγγραφείν
Υπό έκδοση
ISBN: 978-960-649-047-7
Eκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 6/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
Ενιαία τιμή έως 27/12/2025
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
650 σελ.
τ. 1

Add: 2021-02-02 10:15:05 - Upd: 2024-02-27 13:34:11