Χλέπας, Νικόλαος - Κομνηνός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ : Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας, Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου 2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συνθήκες τοπικών καινοτομιών : Η σημασία των επικοινωνιακών μηχανισμών και των τοπικών αφηγημάτων Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Ο ευρωπαϊκός χάρτης τοπικής αυτονομίας : Διαμόρφωση και εφαρμογή μιας διεθνούς συνθήκης για την τοπική αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Προβλήματα και διέξοδοι υπό συνθήκες κρίσης Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Κοινωνιολογία. Κοινωνική Εκπροσώπηση και Πολιτική Συμμετοχή Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα : Ο Διαλεκτικός Ανταγωνισμός της Αποκέντρωσης με την Αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ο δήμαρχος : Ο δήμαρχος ως αιρετός ηγέτης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 About Greece Συγγραφέας Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Διαχείριση απορριμμάτων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση : Επιπτώσεις στη διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα Συγγραφέας ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση : Διαπιστώσεις - προτάσεις Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης : Προς αναζήτηση της κρίσιμης τομής Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Προοπτικές της τοπικής δημοκρατίας : Ένας ελληνογερμανικός διάλογος για την τοπική αυτοδιοίκηση Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης : Παράλληλες προσεγγίσεις και αποκλίσεις στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Γερμανίας και της Ελλάδας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Οδηγός του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Η πολυβάθμια αυτοδιοίκηση : Θεωρητικές αναζητήσεις και θεσμικές μεταμορφώσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ : Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας, Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου 2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συνθήκες τοπικών καινοτομιών : Η σημασία των επικοινωνιακών μηχανισμών και των τοπικών αφηγημάτων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Ο ευρωπαϊκός χάρτης τοπικής αυτονομίας : Διαμόρφωση και εφαρμογή μιας διεθνούς συνθήκης για την τοπική αυτοδιοίκηση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Προβλήματα και διέξοδοι υπό συνθήκες κρίσης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα : Ο Διαλεκτικός Ανταγωνισμός της Αποκέντρωσης με την Αυτοδιοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ο δήμαρχος : Ο δήμαρχος ως αιρετός ηγέτης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 About Greece Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Διαχείριση απορριμμάτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση : Επιπτώσεις στη διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα ΙΣΤΑΜΕ Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση : Διαπιστώσεις - προτάσεις Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης : Παράλληλες προσεγγίσεις και αποκλίσεις στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Γερμανίας και της Ελλάδας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Οδηγός του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Η πολυβάθμια αυτοδιοίκηση : Θεωρητικές αναζητήσεις και θεσμικές μεταμορφώσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Συνθήκες τοπικών καινοτομιών : Η σημασία των επικοινωνιακών μηχανισμών και των τοπικών αφηγημάτων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Προβλήματα και διέξοδοι υπό συνθήκες κρίσης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης : Προς αναζήτηση της κρίσιμης τομής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Προοπτικές της τοπικής δημοκρατίας : Ένας ελληνογερμανικός διάλογος για την τοπική αυτοδιοίκηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Κοινωνιολογία. Κοινωνική Εκπροσώπηση και Πολιτική Συμμετοχή Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο