Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Cantilena : Το τραγούδι της Ελένας Μετάφραση Καπόν Χαρτόδετο
2017 Αρχαιολογία Μακεδονία και Θράκη Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
2015 Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας : Μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού Ποταμού: Επιγραφές Κύρρου, Γυρβέας, Τύρισσας, Πέλλας, Αλλαντής, Ιχνών, Ευρώπου, Βόρειας Βοττίας, Αλμωπίας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Νόστου πάθη : Μυθιστόρημα Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2010 Macedonian Identities Through Time : Interdisciplinary Approaches Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2010 Ελληνική Ιστορία: κλασικοί χρόνοι Συγγραφέας Η Καθημερινή Χαρτόδετο
2010 Ο περατικός : Μυθιστόρημα Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2009 Εν μέρει ελληνίζων : Μυθιστόρημα Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2009 Μακεδονίς Γη : Ειδική έκδοση: Τεκμήρια ιστορίας και πολιτισμού για την ελληνικότητα της Μακεδονίας Συγγραφέας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2008 Thrakika Zetemata I Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Χαρτόδετο
2008 Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 1958-2008 : Ίδρυση, πορεία, προοπτικές Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Δερματόδετο
2007 Αρχαία Μακεδονία VII: Η Μακεδονία από την εποχή του σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β΄ : Έβδομο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 14-18 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
2007 Μαρτυρίες φοιτητικών χρόνων : Το Ελληνικό Ίδρυμα στη διεθνή πανεπιστημιούπολη στο Παρίσι. Τόπος ζωής, τόπος μνήμης Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2006 Rois, Cites, Necropoles. Institutions, Rites et monuments en Macédoine : Actes de Colloques de Nanterre Decembre 2002 et d’ Athènes Janvier 2004 Επιμέλεια κειμένου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας : Μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού: Επιγραφές Βέροιας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Απροσδιόριστο δέσιμο
1994 Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας : Ανακοινώσεις από ένα συμπόσιο στους Δελφούς, 5-8.4.1992 Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1980 Philip of Macedon Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1980 Philippe de Macédoine Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1980 Φίλιππος βασιλεύς Μακεδόνων Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Αρχαιολογία Μακεδονία και Θράκη Μέλισσα Σκληρόδετο
2015 Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας : Μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού Ποταμού: Επιγραφές Κύρρου, Γυρβέας, Τύρισσας, Πέλλας, Αλλαντής, Ιχνών, Ευρώπου, Βόρειας Βοττίας, Αλμωπίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Νόστου πάθη : Μυθιστόρημα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2010 Macedonian Identities Through Time : Interdisciplinary Approaches Επίκεντρο Χαρτόδετο
2010 Ελληνική Ιστορία: κλασικοί χρόνοι Η Καθημερινή Χαρτόδετο
2010 Ο περατικός : Μυθιστόρημα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2009 Εν μέρει ελληνίζων : Μυθιστόρημα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2009 Μακεδονίς Γη : Ειδική έκδοση: Τεκμήρια ιστορίας και πολιτισμού για την ελληνικότητα της Μακεδονίας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2008 Thrakika Zetemata I Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Χαρτόδετο
2008 Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 1958-2008 : Ίδρυση, πορεία, προοπτικές Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Δερματόδετο
2007 Μαρτυρίες φοιτητικών χρόνων : Το Ελληνικό Ίδρυμα στη διεθνή πανεπιστημιούπολη στο Παρίσι. Τόπος ζωής, τόπος μνήμης Futura Χαρτόδετο
1998 Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας : Μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού: Επιγραφές Βέροιας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Απροσδιόριστο δέσιμο
1994 Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας : Ανακοινώσεις από ένα συμπόσιο στους Δελφούς, 5-8.4.1992 Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Cantilena : Το τραγούδι της Ελένας Καπόν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Rois, Cites, Necropoles. Institutions, Rites et monuments en Macédoine : Actes de Colloques de Nanterre Decembre 2002 et d’ Athènes Janvier 2004 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Απροσδιόριστο δέσιμο
1980 Philip of Macedon Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1980 Philippe de Macédoine Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1980 Φίλιππος βασιλεύς Μακεδόνων Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Αρχαία Μακεδονία VII: Η Μακεδονία από την εποχή του σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β΄ : Έβδομο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 14-18 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο