Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 1958-2008
Ίδρυση, πορεία, προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98199-0-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 24 εκ, 1,662 γρ, 307 σελ.
Περιγραφή

[...] Στα 50 χρόνια ιστορίας του, το ΕΙΕ, παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, έχει να επιδείξει πρόοδο σε πολλούς τομείς. Χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες για την παραγωγή προϊόντων πολυμέσων και καινοτόμων εργαλείων που διευκολύνουν την ψηφιακή καταγραφή, οργάνωση και διάχυση του υλικού τεκμηρίωσης. Αναπτύχθηκαν μέθοδοι και εξειδικευμένο λογισμικό για τον ακριβή υπολογισμό ιδιοτήτων της ύλης. Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν οπτικά, οπτικο-ηλεκτρονικά συστήματα και νανοϋλικά. Εφαρμόσθηκε η γονιδιωματική στη μελέτη καρκίνου, της γήρανσης, των αλληλεπιδράσεων γονιδιώματος-περιβάλλοντος και στη βιοτεχνολογία. Παρασκευάσθηκαν νέες οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, σχεδιάσθηκαν νέα βιομόρια με καταλυτική δράση, βιοδραστικές ενώσεις, και προσδιορίσθηκαν οι κρυσταλλικές δομές τους. Στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, τα Ινστιτούτα συνέβαλαν στον εντοπισμό και την καταγραφή των τεκμηρίων του παρελθόντος και στην παραγωγή νέας γνώσης, καλύπτοντας σιωπές στη μελέτη της ελληνικής ιστορίας. Το Ίδρυμα με τη μορφή κοιτίδας ανάδειξης του πολιτισμού, οργανώνει καθημερινά εκδηλώσεις που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, καθώς και κοινωνικά θέματα. [...]

Δημήτριος Α. Κυριακίδης
Πρόεδρος και Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Καθηγητής βιοχημείας του ΑΠΘ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΕ
ΣΑΒΒΑΣ Ε. ΤΣΙΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΝΕ)
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΛΙΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΒΕ)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΕΡΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι. ΚΑΜΙΤΣΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΘΦΧ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΟΦΧ)
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΛΙΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΕΒ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ)
ΑΡΤΥΡΟΥΛΑ ΣΙΓΑΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΕ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΙΓΑΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΓΔΣ)
ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΑΡΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΕ (ΣΠ-ΕΙΕ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ