Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ., 1815-1891
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Γεώργιος Καραϊσκάκης Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2021 Διεθνής επετειακή ανθολογία : 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821 Συγγραφέας Καμπύλη Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Επίλογος και αναλυτικά περιεχόμενα Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Σταυροφορίαι της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός: Φίλιππος - Αλέξανδρος Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μηδικοί ή περσικοί πόλεμοι Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως: Παλαιολόγοι Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Η μεταρρύθμισις Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Η μεταρρύθμισις Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ανατολικού κράτους Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ανατολικού κράτους Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός: Ρωμαϊκή κυριαρχία Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η μεταρρύθμιση Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Επίλογος Παπαρρηγόπουλου Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η μεγάλη επανάσταση Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Άλωση της Κωνσταντινούπολης Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Σταυροφορίες Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παλαιολόγοι Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 35: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Σε-Τρ: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 36: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Τσ-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 30: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Βυζαντινή περίοδος 330-1453.: Α-Κα: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 31: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Βυζαντινή περίοδος 330-1453.: Κυ-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 33: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Α-Ι: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 26: 1967-2004 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 27: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Α-Θ: Χάρτες αρχαίας και βυζαντινής περιόδου: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 28: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Ι-Να: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 29: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Νε-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 22: 1847-1864 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 24: 1892-1922 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 25: 1922-1967 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 18: 1453-1800 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 19: 1800-1821 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 20: 1821-1827 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 21: 1827-1847 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 15: 1081-1204 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 16: 1204-1341 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 17: 1341-1453 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 10: 527-641 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 13: 867-976 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 9: 337-527 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 5: 421-362 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 6: 362-323 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 7: 323-30 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 8: 30 π.Χ. - 337 μ.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1: Μυθολογία - 1.000 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2: 1.000 - 500 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 3: 500-479 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 4: 479-421 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 Συγγραφέας 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί, πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2009 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Περσικοί πόλεμοι Συγγραφέας Οξύ Σκληρόδετο
2009 Άπαντα για τον Γ. Καραϊσκάκη : Δράση, δίκη, καταδίκη, κατατρεγμός Συγγραφέας Μέρμηγκας Χαρτόδετο
2006 Τα διδακτικότερα πορίσματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Πελεκάνος Δερματόδετο
2005 ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ : ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικότερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Συγγραφέας Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Συγγραφέας Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Συγγραφέας Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Συγγραφέας Μάτι Δερματόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί. Σταυροφορίαι. Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μακεδονικός ελληνισμός ΙΙ: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μακεδονικός ελληνισμός Ι: Φίλιππος, Αλέξανδρος Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού. Ηγεμονία της Σπάρτης. Ηγεμονία Θηβαίων. Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μηδικοί ή Περσικοί πόλεμοι. Ηγεμονία Αθηναίων Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Προϊστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Πελοποννησιακός πόλεμος Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμισις Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμισις Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του Ανατολικού Κράτους Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του Ανατολικού Κράτους Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Χριστιανικός ελληνισμός. Ρωμαϊκή κυριαρχία. Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επίλογος και αναλυτικά περιεχόμενα Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επίλογος της ιστορίας του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Νέος ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Το έπος της εικονομαχίας : Ιστορία του ελληνικού έθνους, βιβλίον δέκατον: Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ, Η μεταρρύθμισης Συγγραφέας Ωκεανίδα Χαρτόδετο
2004 Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών φύλων εις την Πελοπόννησον Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Επίλογος της ιστορίας του ελληνικού έθνους : μετά πίνακος αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων των περιεχομένων εις τους πέντε τόμους της ιστορίας ταύτης Συγγραφέας Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επιτολή του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Φοβεραί δοκιμασίαι του νέου ελληνισμού. Εσωτερική αυτού διοργάνωσις. Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί. Σταυροφορίαι Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Νέος ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αλέξανδρος Σκληρόδετο
1999 Ιστορία του ελληνικού έθνους: Η πρώτη μορφή, 1853 Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Γεώργιος Καραϊσκάκης Συγγραφέας Βεργίνα Χαρτόδετο
1995 Η επιστροφή Συγγραφέας Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1994 Ιστορία του ελληνικού έθνους Συγγραφέας Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙΙ: Η μεγάλη επανάσταση και η πρώτη πολιτική αποκατάσταση του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Φοβερές δοκιμασίες του νέου ελληνισμού, εσωτερική οργάνωση Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ανασκόπηση της ιστορίας του ελληνικού έθνους από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και την επανάσταση του 1821 Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός ΙΙ: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού: Ηγεμονία της Σπάρτης: Ηγεμονία Θηβαίων Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός Ι: Φίλιππος, Αλέξανδρος Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μηδικοί ή περσικοί πόλεμοι: Ηγεμονία Αθηναιών Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός: Ρωμαϊκή κυριαρχία Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους: Ιουστινιανός, Ηράκλειος Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμιση Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί χρόνοι Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί, σταυροφορίες Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Παλαιολόγοι και άλωση Κωνσταντινούπολης Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός Ι: Ανατολή του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1990 Γεώργιος Καραϊσκάκης : Κατά τους πρότερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιόπιστους ειδήσεις Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1980 Τα διδακτικώτερα πορίσματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους : Νεώτερος ελληνισμός Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1970 Προλεγόμενα Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Νέος ελληνισμός ΙΙΙ: Η μεγάλη επανάστασις και η πρώτη πολιτική αποκατάστασης του νέου ελληνισμού Συγγραφέας Ερμείας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Γεώργιος Καραϊσκάκης Δρόμων Χαρτόδετο
2021 Διεθνής επετειακή ανθολογία : 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821 Καμπύλη Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Μακεδονική δυναστεία Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός: Ρωμαϊκή κυριαρχία Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ανατολικού κράτους Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ανατολικού κράτους Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Η μεταρρύθμισις Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Η μεταρρύθμισις Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός: Μακεδονική δυναστεία Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως: Παλαιολόγοι Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Επίλογος και αναλυτικά περιεχόμενα Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μηδικοί ή περσικοί πόλεμοι Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός: Φίλιππος - Αλέξανδρος Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί χρόνοι Πελεκάνος Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Σταυροφορίαι της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων Πελεκάνος Χαρτόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 18: 1453-1800 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 19: 1800-1821 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 20: 1821-1827 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 21: 1827-1847 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 15: 1081-1204 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 16: 1204-1341 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 17: 1341-1453 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η μεταρρύθμιση Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Άλωση της Κωνσταντινούπολης Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Η μεγάλη επανάσταση Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Επίλογος Παπαρρηγόπουλου Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονική δυναστεία Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Σταυροφορίες Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παλαιολόγοι Οξύ Σκληρόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 35: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Σε-Τρ: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 36: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Τσ-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 30: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Βυζαντινή περίοδος 330-1453.: Α-Κα: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 31: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Βυζαντινή περίοδος 330-1453.: Κυ-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 33: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Σύγχρονη περίοδος 1830-2004: Α-Ι: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 26: 1967-2004 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 27: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Α-Θ: Χάρτες αρχαίας και βυζαντινής περιόδου: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 28: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Ι-Να: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 29: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ελληνικής ιστορίας : Αρχαία περίοδος: Προϊστορία -330 μ.Χ.: Νε-Ω: Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 22: 1847-1864 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 24: 1892-1922 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2010 Ιστορία του ελληνικού έθνους 25: 1922-1967 : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 10: 527-641 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 13: 867-976 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 9: 337-527 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 5: 421-362 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 6: 362-323 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 7: 323-30 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 8: 30 π.Χ. - 337 μ.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1: Μυθολογία - 1.000 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2: 1.000 - 500 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 3: 500-479 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 4: 479-421 π.Χ. : Στην κοινή νεοελληνική γλώσσα· συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη μέχρι το 2004 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2009 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί, πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Οξύ Σκληρόδετο
2009 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Περσικοί πόλεμοι Οξύ Σκληρόδετο
2009 Άπαντα για τον Γ. Καραϊσκάκη : Δράση, δίκη, καταδίκη, κατατρεγμός Μέρμηγκας Χαρτόδετο
2006 Τα διδακτικότερα πορίσματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους Πελεκάνος Δερματόδετο
2005 ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ : ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μάτι Σκληρόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικότερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Μάτι Δερματόδετο
2005 Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους : Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του Μάτι Δερματόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Νέος ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επίλογος της ιστορίας του ελληνικού έθνους Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επίλογος και αναλυτικά περιεχόμενα Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Χριστιανικός ελληνισμός. Ρωμαϊκή κυριαρχία. Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του Ανατολικού Κράτους Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του Ανατολικού Κράτους Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμισις Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Προϊστορικοί χρόνοι Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμισις Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Πελοποννησιακός πόλεμος Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μηδικοί ή Περσικοί πόλεμοι. Ηγεμονία Αθηναίων Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού. Ηγεμονία της Σπάρτης. Ηγεμονία Θηβαίων. Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μακεδονικός ελληνισμός Ι: Φίλιππος, Αλέξανδρος Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μακεδονικός ελληνισμός ΙΙ: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί. Σταυροφορίαι. Ερμείας Χαρτόδετο
2005 Το έπος της εικονομαχίας : Ιστορία του ελληνικού έθνους, βιβλίον δέκατον: Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ, Η μεταρρύθμισης Ωκεανίδα Χαρτόδετο
2004 Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών φύλων εις την Πελοπόννησον Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Επίλογος της ιστορίας του ελληνικού έθνους : μετά πίνακος αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων των περιεχομένων εις τους πέντε τόμους της ιστορίας ταύτης Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Επιτολή του νέου ελληνισμού Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Φοβεραί δοκιμασίαι του νέου ελληνισμού. Εσωτερική αυτού διοργάνωσις. Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί. Σταυροφορίαι Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Νέος ελληνισμός Ι: Επιτολή του νέου ελληνισμού Ερμείας Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
2001 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αλέξανδρος Σκληρόδετο
1999 Ιστορία του ελληνικού έθνους: Η πρώτη μορφή, 1853 Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Γεώργιος Καραϊσκάκης Βεργίνα Χαρτόδετο
1995 Η επιστροφή Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1995 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1994 Ιστορία του ελληνικού έθνους Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση» Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙΙ: Η μεγάλη επανάσταση και η πρώτη πολιτική αποκατάσταση του νέου ελληνισμού Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Φοβερές δοκιμασίες του νέου ελληνισμού, εσωτερική οργάνωση Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Ανασκόπηση της ιστορίας του ελληνικού έθνους από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και την επανάσταση του 1821 Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός ΙΙ: Παλαιολόγοι και άλωση Κωνσταντινούπολης Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός IV: Κομνηνοί, σταυροφορίες Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Προϊστορικοί χρόνοι Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙ: Η μεταρρύθμιση Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός ΙΙΙ: Μακεδονική δυναστεία Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Νέος ελληνισμός Ι: Ανατολή του νέου ελληνισμού Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μεσαιωνικός ελληνισμός Ι: Βαθμιαίος εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους: Ιουστινιανός, Ηράκλειος Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός ΙΙ: Διάδοχοι Αλεξάνδρου Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πελοποννησιακός πόλεμος Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μηδικοί ή περσικοί πόλεμοι: Ηγεμονία Αθηναιών Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Χριστιανικός ελληνισμός: Ρωμαϊκή κυριαρχία Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Μακεδονικός ελληνισμός Ι: Φίλιππος, Αλέξανδρος Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Ιστορία του ελληνικού έθνους : Παρακμή του πρώτου ελληνισμού: Ηγεμονία της Σπάρτης: Ηγεμονία Θηβαίων Κάκτος Χαρτόδετο
1990 Γεώργιος Καραϊσκάκης : Κατά τους πρότερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιόπιστους ειδήσεις Κυρομάνος Χαρτόδετο
1980 Τα διδακτικώτερα πορίσματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους : Νεώτερος ελληνισμός Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1970 Προλεγόμενα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Αγγελάκη Εκδόσεις Δερματόδετο
Ιστορία του ελληνικού έθνους : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Νέος ελληνισμός ΙΙΙ: Η μεγάλη επανάστασις και η πρώτη πολιτική αποκατάστασης του νέου ελληνισμού Ερμείας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα