Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
  •  
  • Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων: 190 εγγραφές
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Κοτυαίου 2, Αμπελόκηποι
115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6462636 , 210 6430783
Email
sov@otenet.gr
Website