Αγγελάκη Εκδόσεις
  • Αγγελάκη Εκδόσεις: 496 τίτλοι
  • Αττικός: 23 τίτλοι
Διεύθυνση
Χαριλάου Τρικούπη 41,
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3826220 , 210 3816269
Fax
210 3806732
Email
info@angelakis.gr