Αγγελάκη Εκδόσεις
  •  
  • Αγγελάκη Εκδόσεις: 675 τίτλοι
  • Αττικός: 68 τίτλοι
Διεύθυνση
Χαριλάου Τρικούπη 41
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3826220 , 210 3816269
Fax
210 3806732
Email
info@angelakis.gr