Παπαδόπουλος, Απόστολος Γ.
Καθηγητής στη Γεωγραφική & Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Τμήμα Γεωγραφίας

Σπουδές

- Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (1987)
- Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία (M.Sc Econ), Department of Sociology, London School of Economics and Political Science (1989)
- Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωγραφία (D.Phil in Geography), Department of Geography, University of Sussex (1994)

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

-Κοινωνιολογία και γεωγραφία της υπαίθρου (Ελλάδα και Νότια Ευρώπη)
-Κοινωνικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου
-Τοπικά τρόφιμα και ανάπτυξη της υπαίθρου
-Ανάπτυξη της υπαίθρου και πολιτικές για την ύπαιθρο
-Περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας και μεταβολές στην απασχόληση
-Επιπτώσεις της μετανάστευσης στις αγροτικές περιοχές
-Μετανάστες, κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση και κοινωνία πολιτών
-Γεωγραφίες της μετανάστευσης

Βιβλία και επιμέλειες βιβλίων (επιλογή)

- Ε. Καρύμπαλης, Α.Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2013), Η Γεωγραφία της Παράκτιας και Νησιωτικής Ελλάδας: Ανθρωπογεωγραφία, Φυσικό Περιβάλλον, Μεθοδολογίες Ανάλυσης, Αθήνα, Σταμούλης
- Χ. Κασίμης και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2012), Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και Ένταξη στις Τοπικές Κοινωνίες, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.
- M. Fonte and A.G. Papadopoulos (eds) (2010), Naming Food after Places: Patterns of Food Relocalization and Knowledge Dynamics in Rural Development, Aldershot, Ashgate Publishing Company.
- Ν. Μπεόπουλος και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή – Επιμέλεια) (2008), Ερημοποίηση: Ανθρώπινη Απουσία και Στειρότητα των Τόπων. Αθήνα, Gutenberg.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος και Κ. Χατζημιχάλης (Επιμέλεια) (2008), Η Νέα Γεωγραφία της Ελληνικής Υπαίθρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 125 (Α’/2008).
- A.G. Papadopoulos (Guest Editor) (2007), Migration and Human Security in the Balkans, Migration Letters, Vol. 4, No 2.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2004), Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο, Αθήνα, Gutenberg.

Πρόσφατα άρθρα (επιλογή)

- A.G.Papadopoulos, C. Chalkias and L.M. Fratsea (2013), Challenges of Immigrant Associations and NGOs in contemporary Greece, Migration Letters, Vol. 10, No 3, pp. 271-287.
- C. Chalkias, A.G. Papadopoulos, K. Kalogeropoulos, K. Tambalis, G. Psarra, L. Sidossis (2013), "Geographical Heterogeneity of the Relationship between Childhood Obesity and Socio-Environmental Status: Empirical Evidence from Athens, Greece", Applied Geography, Vol. 37, pp. 34-43.
- A.G. Papadopoulos (2011), “Migration and Security Threats in Southeastern Europe’, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 11, No 4, pp. 451-469.
- C. Kasimis, A.G. Papadopoulos, C. Pappas (2010), “Gaining from rural migrants: migrant employment strategies and socio-economic implications for rural labour markets”, Sociologia Ruralis, Vol. 50, No 3, pp. 258-276.
- A.G. Papadopoulos (2009), ‘“Begin from the bottom to move on”: Social Mobility of Immigrant Labour in Rural Greece’, Mediterranee, revue geographique des pays mediterraneens, n°113 (3/4), pp. 25-39.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς και Α. Φάκα (2008), “Η επανεξέταση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από δυναμική μεθοδολογική προσέγγιση: Εφαρμογή και την αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 125/Α’ 2008, σελ. 99 -129.
- A.G. Papadopoulos and C. Liarikos (2007), “Dissecting Changing Rural Development Policy Networks: The Case of Greece”, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 25, No 2, pp. 291-313.
- C. Kasimis and A.G. Papadopoulos (2005), “The Multifunctional Role of Migrants in Greek Countryside: Implications for Rural Economy and Society”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, No 1, pp. 99-127

Εκπαιδευτική δραστηριότητα
- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, "Ποιοτικές Μέθοδοι για Γεωγράφους"
- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, "Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία", "Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές", "Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου"
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Αδιέξοδα και λύσεις Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Μετανάστες στην Ελλάδα : Απασχόληση και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες Συγγραφέας, Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Οδηγός ΜΚΟ και συλλόγων μεταναστών : Καταγραφή φορέων που δραστηροποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Επιμέλεια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Aγροτικότητα, κοινωνία και χώρος : Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2008 Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης : Η ακαδημαϊκή πλευρά Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2008 Ερημοποίηση : Ανθρώπινη απουσία και στειρότητα των τόπων Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η διατροφή στον 21ο αιώνα : Γεωγραφίες της αφθονίας και της στέρησης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα : Ποιοι θα επιβιώσουν και πώς Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Αδιέξοδα και λύσεις Τόπος Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Μετανάστες στην Ελλάδα : Απασχόληση και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2008 Aγροτικότητα, κοινωνία και χώρος : Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου Πλέθρον Χαρτόδετο
2008 Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης : Η ακαδημαϊκή πλευρά Ατραπός Χαρτόδετο
2008 Ερημοποίηση : Ανθρώπινη απουσία και στειρότητα των τόπων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η διατροφή στον 21ο αιώνα : Γεωγραφίες της αφθονίας και της στέρησης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα : Ποιοι θα επιβιώσουν και πώς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Μετανάστες στην Ελλάδα : Απασχόληση και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Οδηγός ΜΚΟ και συλλόγων μεταναστών : Καταγραφή φορέων που δραστηροποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Ερημοποίηση : Ανθρώπινη απουσία και στειρότητα των τόπων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα