Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (Ε.Κ.Ε.Μ.Ε.)
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20 χρόνια συμμετοχής και η πορεία προς το μέλλον Φορέας επιμέλειας Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2001 The Southern and Northern Dimensions of Europe : Subregional Cooperation and Integration: A Greek-Swedish Conference on the Southern and Northern Dimensions of Europe within the Framework of the Year of the Baltic States, Organized by EKEME and SIIA in Athens, 27 Novembre 2000 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Μετανάστες, ρατσισμός και ξενοφοβία : Ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες διακρίσεων: Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, Μάιος 1997 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προστασία καταναλωτή και τραπεζικές υπηρεσίες Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ελληνική βιβλιογραφία για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 The Third Greek Presidency οf the Council of the European Union Φορέας επιμέλειας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1993 Εθνική διοίκηση και κοινοτικό δίκαιο : Συμπόσιο "Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από την εθνική διοίκηση υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ": Αθήνα 23-24 Οκτωβρίου 1992 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Energy Options in a Changing World : A European Perspective Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20 χρόνια συμμετοχής και η πορεία προς το μέλλον Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2001 The Southern and Northern Dimensions of Europe : Subregional Cooperation and Integration: A Greek-Swedish Conference on the Southern and Northern Dimensions of Europe within the Framework of the Year of the Baltic States, Organized by EKEME and SIIA in Athens, 27 Novembre 2000 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Μετανάστες, ρατσισμός και ξενοφοβία : Ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες διακρίσεων: Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, Μάιος 1997 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προστασία καταναλωτή και τραπεζικές υπηρεσίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ελληνική βιβλιογραφία για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 The Third Greek Presidency οf the Council of the European Union Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1993 Εθνική διοίκηση και κοινοτικό δίκαιο : Συμπόσιο "Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από την εθνική διοίκηση υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ": Αθήνα 23-24 Οκτωβρίου 1992 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Energy Options in a Changing World : A European Perspective Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα