Η πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ
Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997
Negotations towards amending the treaty of Maastricht
Acts of a round table: 14 February 1997
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-678-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1997
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 93 σελ.