Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20 χρόνια συμμετοχής και η πορεία προς το μέλλον
Greece in the European Union, 20 Years of Membership and the Way to the Future
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7800-08-4
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 15.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 405 γρ, 260 σελ.
Ελληνική, Νέα (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η έρευνα που ακολουθεί σχετικά με τις απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της, καθώς και των πολιτικών συστημάτων στις χώρες μέλη της ΕΕ - εταίρους της Ελλάδας, όσον αφορά την 20ετία συμμετοχής της στην Ένωση και τις μελλοντικές προοπτικές της, προτάθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών/ΕΚΕΜΕ και εκτελέστηκε με βάση ερωτηματολόγιο που καταρτίσθηκε και με τη σύνθεση των απαντήσεων όπως τις εισέφεραν από τα Κέντρα και Ινστιτούτα - μέλη της Trans European Policy Studies Association/TEPSA.
Η έρευνα είχε την χρηματοδοτική στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Την οργάνωση και το συντονισμό της έρευνας εκ μέρους του ΕΚΕΜΕ είχαν οι Α.Δ. Παπαγιαννίδης και Νίκος Φραγκάκης. Την επιμέλεια των κειμένων είχε η Λουκία Ρίτσαρντς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / Η ταυτότητα της έρευνας
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Με τι συνδέει την Ελλάδα η κοινή γνώμη και ο μηχανισμός λήψεως αποφάσεων σε κάθε χώρα
2. Η συμμετοχή της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για τους θεσμούς της ΕΕ
3. Με ποια σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής συνδέεται η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρώπης
4. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη και την περιοχή του Ευξείνου Πόντου
5. Η σχέση Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου και η ευρωπαϊκή διάσταση
6. Ο ρόλος της Ελλάδας στην μεσογειακή πολιτική της ΕΕ και την ισορροπία μεγάλων / μικρών κρατών μελών
7. Η Ελλάδα ως αποδέκτης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων
8. Οι προοπτικές της Ελλάδας ως μέλους της Ευρωζώνης
9. Οι παρελθούσες ελληνικές προεδρίες του Συμβουλίου και οι προσδοκίες από την μελλοντική