Εθνική διοίκηση και κοινοτικό δίκαιο
Συμπόσιο "Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από την εθνική διοίκηση υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ": Αθήνα 23-24 Οκτωβρίου 1992
National administration and community law
The implementation of E.C. law by the national administration under the guidance of ECJ precedent: Acts of a conference held in Athens (23-24 October 1992
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-023-5
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1993
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 483 σελ.