Δρίνης, Γιάννης Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα Συγγραφέας Αλεξάνδρεια EPUB
2023 Η τελευταία χρονιά : Σημειώσεις από μια καταργημένη χώρα Επιμέλεια κειμένου Λέμβος Χαρτόδετο
2022 Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2022 Πολιτιστικές κληρονομιές : Νέες αναγνώσεις - κριτικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Ars Nova Χαρτόδετο
2020 Δημητσάνα: Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του χώρου σε μια ορεινή κοινότητα Συγγραφέας Ars Nova Χαρτόδετο
2018 Λαογραφία και Ανθρωπολογία : Μια συμβολή στον διάλογο Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη νοτιοανατολική Ευρώπη Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2017 Ο λαϊκός πολιτισμός και η ναυτική παράδοση του Αιγαίου Συγγραφέας Εκδοτική Δημητριάδος Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
1999 Σεπτεμβριανά 1955: Η "νύχτα των κρυστάλλων" του ελληνισμού της Πόλης : Εκατό φορές πεθαίνεις Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Τσουκάτου Χαρτόδετο
1997 Ο πολιτιοστικός ιμπεριαλισμός Επιμέλεια κειμένου Γόρδιος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα Αλεξάνδρεια EPUB
2022 Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2022 Πολιτιστικές κληρονομιές : Νέες αναγνώσεις - κριτικές προσεγγίσεις Ars Nova Χαρτόδετο
2020 Δημητσάνα: Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του χώρου σε μια ορεινή κοινότητα Ars Nova Χαρτόδετο
2018 Λαογραφία και Ανθρωπολογία : Μια συμβολή στον διάλογο Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη νοτιοανατολική Ευρώπη Κριτική Χαρτόδετο
2017 Ο λαϊκός πολιτισμός και η ναυτική παράδοση του Αιγαίου Εκδοτική Δημητριάδος Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Νήσος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η τελευταία χρονιά : Σημειώσεις από μια καταργημένη χώρα Λέμβος Χαρτόδετο
1999 Σεπτεμβριανά 1955: Η "νύχτα των κρυστάλλων" του ελληνισμού της Πόλης : Εκατό φορές πεθαίνεις Εκδόσεις Τσουκάτου Χαρτόδετο
1997 Ο πολιτιοστικός ιμπεριαλισμός Γόρδιος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα