Εκδόσεις Ars Nova_ Κορναράκης Ιωάννης
  •  
  • Ars Nova: 3 εγγραφές
Διεύθυνση
Τζαβέλλα 1
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3801191
Fax
Email
arsnova.p@gmail.com
Ιστορικό
Οι εκδόσεις Ars Nova ξεκίνησαν το 2016, με στόχο την προώθηση βιβλίων κριτικού στοχασμού. Καλαίσθητα, προσανατολισμένα στον πολιτισμό, τις τέχνες, την εθνογραφία και την ιστορία, διατηρούν τις υψηλές προδιαγραφές που έθεσαν από την αρχή, οι οποίες αναγνωρίζονται στα βιβλία μας στο σύνολό τους - από την ιδέα, το περιεχόμενο, έως την τελική υλοποίησή τους.
Η επιλογή μας να παρέχουμε χώρο έκφρασης σε ότι θεωρούμε πως ενισχύει τη γνωστική ωριμότητα των αναγνωστών μας, δίνει στα βιβλία μας τη δυνατότητα να γίνουν φορείς μετασχηματισμού εδραιωμένων θεωρήσεων, διερεύνησης και εμβάθυνσης σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας. Η ανάγνωσή τους, η οποία καθιστά μια νέα, διαχρονική αλλά και δυναμική σχέση μεταξύ βιβλίου και αναγνώστη, αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των εκδόσεών μας.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες