Γυιόκα, Λία
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Α' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 Υπηρέτριες και υπηρέτες : Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Ιστορία της Τέχνης : Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Θέσεις της μνήμης Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2014 Ιστορία μιας προλεταριακής ζωής Μετάφραση Κουρσάλ Συνεργατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Σημειώσεις της στέπας: Τέλος του καπιταλισμού ή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2012 Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες : Για τις πολιτισμικές σπουδές και τη σχέση τους με την ιστορία της τέχνης: Επιστημονική ημερίδα. Σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και ερμηνείες: Ιστορικές και πολιτισμικές όψεις: Σεμινάρια και μελέτες Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Αναφορά / Αναπαράσταση Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2011 Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα : Γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσώρευση Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2011 Σημειώσεις της στέπας : Κρίσεις για την εποχή Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2010 Κείμενα για την εργασία και την κρίση Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2009 Το όμορφο δεν είναι παρά η αρχή του τρομερού Συγγραφέας Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χαρτόδετο
2008 Πολιτική ιστορία του συρματοπλέγματος : Το λιβάδι, το χαράκωμα, το στρατόπεδο Επιμέλεια σειράς Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Το μάτι της εξουσίας Επιμέλεια σειράς Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης Επιμέλεια σειράς Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Ο μεγαλοβιομήχανος Μετάφραση Πανοπτικόν Χαρτόδετο
2008 Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες : Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004 Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Καταπονημένες δυνάμεις : Κεφάλαιο και θέαμα στη νέα εποχή του πολέμου Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2008 Μουσεία 05: Επιστημονικές συναντήσεις : Ζητήματα διαχείρισης συλλογών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο: D. Preziosi, Museums... and Other Dangerous Things: Διάλεξη: Ορισμοί της κουλτούρας, νοήματα της αναπαράστασης: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Μετάφραση, Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου Εντευκτήριο Χαρτόδετο
2007 Γενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπινου όντος : Για την κυριαρχία της ζωής ως ξεπεράσματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων Επιμέλεια σειράς Βάνιας Χαρτόδετο
2007 Λεφέβρ: Έρωτας και αγώνας : Διαλεκτικές του χώρου Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Βάνιας Χαρτόδετο
2007 Το τέλος της τέχνης : Στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ Μετάφραση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2006 Παντελής Λαζαρίδης: Διαπραγματεύσεις του εφήμερου Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2003 Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα : Πρακτικά Α' Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης: Ρέθυμνο 6, 7, και 8 Οκτωβρίου 2000 Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2002 Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές : Μια πολιτισμική μελέτη Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου Βάνιας Χαρτόδετο
1995 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης Μετάφραση Βάνιας Χαρτόδετο
1995 Η καθ' ημάς Ανατολή : Η πνευματική παράδοση του μεσαιωνικού ελληνισμού στον σλαβικό και ισλαμικό κόσμο Μετάφραση Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Α' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 Υπηρέτριες και υπηρέτες : Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Ιστορία της Τέχνης : Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Θέσεις της μνήμης Νήσος Χαρτόδετο
2012 Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες : Για τις πολιτισμικές σπουδές και τη σχέση τους με την ιστορία της τέχνης: Επιστημονική ημερίδα. Σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και ερμηνείες: Ιστορικές και πολιτισμικές όψεις: Σεμινάρια και μελέτες Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Αναφορά / Αναπαράσταση Futura Χαρτόδετο
2009 Το όμορφο δεν είναι παρά η αρχή του τρομερού Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χαρτόδετο
2008 Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες : Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Παντελής Λαζαρίδης: Διαπραγματεύσεις του εφήμερου Futura Χαρτόδετο
2003 Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα : Πρακτικά Α' Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης: Ρέθυμνο 6, 7, και 8 Οκτωβρίου 2000 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ιστορία μιας προλεταριακής ζωής Κουρσάλ Συνεργατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Σημειώσεις της στέπας: Τέλος του καπιταλισμού ή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2011 Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα : Γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσώρευση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2011 Σημειώσεις της στέπας : Κρίσεις για την εποχή Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2010 Κείμενα για την εργασία και την κρίση Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2008 Καταπονημένες δυνάμεις : Κεφάλαιο και θέαμα στη νέα εποχή του πολέμου Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2008 Ο μεγαλοβιομήχανος Πανοπτικόν Χαρτόδετο
2008 Μουσεία 05: Επιστημονικές συναντήσεις : Ζητήματα διαχείρισης συλλογών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο: D. Preziosi, Museums... and Other Dangerous Things: Διάλεξη: Ορισμοί της κουλτούρας, νοήματα της αναπαράστασης: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Εντευκτήριο Χαρτόδετο
2007 Λεφέβρ: Έρωτας και αγώνας : Διαλεκτικές του χώρου Βάνιας Χαρτόδετο
2007 Το τέλος της τέχνης : Στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ Εκδόσεις των Ξένων Χαρτόδετο
2002 Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές : Μια πολιτισμική μελέτη Βάνιας Χαρτόδετο
1995 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης Βάνιας Χαρτόδετο
1995 Η καθ' ημάς Ανατολή : Η πνευματική παράδοση του μεσαιωνικού ελληνισμού στον σλαβικό και ισλαμικό κόσμο Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ιστορία της Τέχνης : Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες : Για τις πολιτισμικές σπουδές και τη σχέση τους με την ιστορία της τέχνης: Επιστημονική ημερίδα. Σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και ερμηνείες: Ιστορικές και πολιτισμικές όψεις: Σεμινάρια και μελέτες Ζήτη Χαρτόδετο
2008 Πολιτική ιστορία του συρματοπλέγματος : Το λιβάδι, το χαράκωμα, το στρατόπεδο Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Το μάτι της εξουσίας Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης Βάνιας Χαρτόδετο
2008 Μουσεία 05: Επιστημονικές συναντήσεις : Ζητήματα διαχείρισης συλλογών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο: D. Preziosi, Museums... and Other Dangerous Things: Διάλεξη: Ορισμοί της κουλτούρας, νοήματα της αναπαράστασης: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Εντευκτήριο Χαρτόδετο
2007 Γενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπινου όντος : Για την κυριαρχία της ζωής ως ξεπεράσματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων Βάνιας Χαρτόδετο
2007 Λεφέβρ: Έρωτας και αγώνας : Διαλεκτικές του χώρου Βάνιας Χαρτόδετο
2002 Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές : Μια πολιτισμική μελέτη Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα