Βρανούσης, Λέανδρος, 1921-1993
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Α΄Λυκείου, 1978 Συγγραφέας Τα Νέα Χαρτόδετο
2018 Κώστας Κρυστάλλης, Η επιστροφή : 150 χρόνια από τη γέννησή του (1868-2018) Συγγραφέας Πέτρα - Ηπειρωτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής : Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
1998 Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798 Συγγραφέας Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1997 Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου : 1965-1966 Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798 Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
1959 Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην : Επιλογή Επιμέλεια Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
Κ. Κρυστάλλης, Χρ. Χρηστοβασίλης Επιμέλεια Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Οι πρόδρομοι Επιμέλεια Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Ρήγας Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Νεοελληνικά Αναγνώσματα Α΄Λυκείου, 1978 Τα Νέα Χαρτόδετο
2018 Κώστας Κρυστάλλης, Η επιστροφή : 150 χρόνια από τη γέννησή του (1868-2018) Πέτρα - Ηπειρωτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής : Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
1998 Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798 Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1996 Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798 Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
Ρήγας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου : 1965-1966 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1959 Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην : Επιλογή Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
Κ. Κρυστάλλης, Χρ. Χρηστοβασίλης Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Οι πρόδρομοι Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο