Βορριά, Παναγιώτα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 H ψυχολογία των βρεφών : Πως οι σχέσεις υποστηρίζουν την ανάπτυξη των βρεφών από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των δύο ετών Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Σύγκρουση και συγκίνηση στις διαπροσωπικές σχέσεις Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Η ανάπτυξη των βρεφών : Πρόσφατες εξελίξεις Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Η ανάπτυξη των παιδιών : Η αρχή της ζωής: εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Η ανάπτυξη του ανθρώπου Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Προσεγγίσεις V: Η σωματική υγεία του βρέφους και ο ψυχισμός : Γονείς και βρέφη, οι πρώτοι δεσμοί Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2008 Κυβερνοψυχολογία Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η ανάπτυξη του ανθρώπου Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Η ανάπτυξη της γλώσσας : Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία των ομάδων : Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Γνωστική αποκατάσταση : Μια συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Συγκίνηση : Ερμηνείες και κατανόηση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ανάπτυξη των παιδιών : Η αρχή της ζωής: Εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία Επιμέλεια Τυπωθήτω Σκληρόδετο
2003 Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Η ανάπτυξη των παιδιών : Εφηβεία Επιμέλεια Τυπωθήτω Σκληρόδετο
1999 Οι στενές προσωπικές σχέσεις των μικρών παιδιών Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Η εγκατάλειψη του σχολείου : Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Προσεγγίσεις V: Η σωματική υγεία του βρέφους και ο ψυχισμός : Γονείς και βρέφη, οι πρώτοι δεσμοί University Studio Press Χαρτόδετο
1998 Η εγκατάλειψη του σχολείου : Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 H ψυχολογία των βρεφών : Πως οι σχέσεις υποστηρίζουν την ανάπτυξη των βρεφών από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των δύο ετών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Σύγκρουση και συγκίνηση στις διαπροσωπικές σχέσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Η ανάπτυξη των βρεφών : Πρόσφατες εξελίξεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Η ανάπτυξη των παιδιών : Η αρχή της ζωής: εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Η ανάπτυξη του ανθρώπου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Κυβερνοψυχολογία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η ανάπτυξη του ανθρώπου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Η ανάπτυξη της γλώσσας : Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία των ομάδων : Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Γνωστική αποκατάσταση : Μια συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Συγκίνηση : Ερμηνείες και κατανόηση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ανάπτυξη των παιδιών : Η αρχή της ζωής: Εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία Τυπωθήτω Σκληρόδετο
2003 Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Η ανάπτυξη των παιδιών : Εφηβεία Τυπωθήτω Σκληρόδετο
1999 Οι στενές προσωπικές σχέσεις των μικρών παιδιών Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα