Γνωστική αποκατάσταση
Μια συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1818-3
Ελληνική, Νέα
€ 44.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,437 γρ, 684 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

(. . .) Επιχειρούμε να γεφυρώσουμε την ολοένα επεκτεινόμενη γνώση της γνωστικής και συμπεριφορικής νευροεπιστήμης με την εφαρμοσμένη αποκατάσταση, έτσι ώστε οι κλινικοί να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το κείμενο για να βοηθούν άτομα με αλλαγές στη γνωστική τους ικανότητα και αυτούς που τα φροντίζουν, στα πλαίσια των πραγματικών περιορισμών των χώρων όπου λειτουργούν όλοι. Αγωνιζόμαστε για ένα εγχειρίδιο με θεωρητική βάση αλλά και εξαιρετικά πρακτικό. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ