Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-968-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 133.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1144 σελ.

Add: 2019-12-04 17:57:30 - Upd: 2022-05-03 16:51:18