Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-968-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 133.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1144 σελ.