Οι Όμιλοι επιχειρήσεων
26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-316-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
760 σελ.

Add: 2017-11-21 14:47:44 - Upd: 2023-08-11 13:56:26