Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, Ράνια
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Τιμητικός Τόμος Ράνιας Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Συγγραφέας Ρώμη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Αεροπορικό Δίκαιο : Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙΙΙ - Απρίλιος 2020 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Κ. Ρόκα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Ιούνιος 2016. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Αεροπορική μεταφορά επιβατών : Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Δεκέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Δεκέμβριος 2013. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Αεροπορική μεταφορά επιβατών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αεροπορική μεταφορά επιβατών : Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληματικών επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Ασφαλιστική σύμβαση : Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η παύση των εργασιών της πτώχευσης : Διαμόρφωση του θεσμού μέσω της θεωρίας και της νομολογίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η ασφάλιση ευθύνης : Και ιδιαίτερα η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα: Διδακτορική διατριβή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Τιμητικός Τόμος Ράνιας Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ρώμη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Κ. Ρόκα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Αεροπορική μεταφορά επιβατών : Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Αεροπορική μεταφορά επιβατών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αεροπορική μεταφορά επιβατών : Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληματικών επιχειρήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Ασφαλιστική σύμβαση : Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η παύση των εργασιών της πτώχευσης : Διαμόρφωση του θεσμού μέσω της θεωρίας και της νομολογίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η ασφάλιση ευθύνης : Και ιδιαίτερα η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα: Διδακτορική διατριβή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Αεροπορικό Δίκαιο : Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙΙΙ - Απρίλιος 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Ιούνιος 2016. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Δεκέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ : Δεκέμβριος 2013. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο