Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Υφασμάτινο βιβλίο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα : Πρακτικά συνεδρίου 8-9 Μαΐου 2009, Χίος Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εξαγοράσιμες μετοχές Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ : (Άρθρα 1-15β) Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες: Απελευθέρωση, ανταγωνισμός : Πρακτικά διημερίδας 12 και 13 Μαΐου 2005 - Αθήνα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Η διαγραφή αποφάσεων γενικής συνελεύσεως από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο : Το πρόβλημα των Domain Names Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Υφασμάτινο βιβλίο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εξαγοράσιμες μετοχές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Η διαγραφή αποφάσεων γενικής συνελεύσεως από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο : Το πρόβλημα των Domain Names Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα : Πρακτικά συνεδρίου 8-9 Μαΐου 2009, Χίος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ : (Άρθρα 1-15β) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες: Απελευθέρωση, ανταγωνισμός : Πρακτικά διημερίδας 12 και 13 Μαΐου 2005 - Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο