Καΐρειος Βιβλιοθήκη
  •  
  • Καΐρειος Βιβλιοθήκη: 48 εγγραφές
Διεύθυνση

845 00 Άνδρος
Τηλέφωνο
22820 22262
Fax
22820 24504
Email
kaireios@otenet.gr
Website
Ιστορικό
Η Καῒρειος Βιβλιοθήκη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Σκοπός της είναι η συλλογή και η διατήρηση των ιστορικών πηγών για την Άνδρο και τα νησιά των Κυκλάδων, τόσο των γραπτών (χειρόγραφα, έντυπα βιβλία) όσο και των έργων τέχνης και χειροτεχνίας (π.χ. εικόνες), καθώς και η προώθηση της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Άνδρου.
Οι πολυάριθμες συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές, κατόπιν αίτησης, στους μελετητές για να τις συμβουλευτούν.
Η Καῒρειος Βιβλιοθήκη έχει παράδοση στη δημοσίευση σημαντικών επιστημονικών εργασιών, ιδιαίτερα μελετών που επικεντρώνονται σε ιστορικά θέματα αλλά και στους τομείς της φιλοσοφίας, της ντόπιας αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Βιβλιοθήκη οργανώνει και φιλοξενεί διεθνή συνέδρια τα οποια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιστορικών και φιλοσοφικών θεμάτων.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες