Πολέμης, Δημήτριος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ιστορία της Άνδρου Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 History of Andros Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η Άνδρος του Ανδρέα Εμπειρίκου Συγγραφέας Άγρα Σκληρόδετο
2006 Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά : Νεοελληνική επιστολογραφία (16ος - 19ος αι.) Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Προσωπογραφικά Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη : 1896-1986: Εργογραφία Β.Ν. Τατάκη. Μικρά κείμενα Β.Ν. Τατάκη. Για την Άνδρο και την Σμύρνη και δύο άγνωστες συνεντέυξεις. Πρακτικά ημερίδας, Άνδρος, 2 Ιουνίου 2001 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Μοναστηριακά του Αγίου Νικολάου Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Ευανθία Καΐρη : Διακόσια χρόνια από την γέννησή της, 1799-1999. Πρακτικά συμποσίου: Άνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 1999 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί διάφοροι 1854-1906 Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί διάφοροι 1802-1853 Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί πρς Ευανθίαν Καΐρη Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα του δέκατου έκτου αιώνος Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Άνδρος και Χαλκιδική : Πρακτικά συμποσίου, Άνδρος, 23 Αυγούστου 1997 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην 1846 - 1852 Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολές προς Θεόφιλον Καΐρην 1839 - 1845 Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην 1808-1839 Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί Ευανθίας Καΐρη 1814-1866 Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1991 Τα ιστιοφόρα της Άνδρου Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Δερματόδετο
1987 Water - Colour of Andros (c. 1840) : The Tower Album Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1987 Εικόνες από την Άνδρο του 1840 : Το λεύκωμα Τάουερ Συγγραφέας Καΐρειος Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1987 Μνήμη Ανδρέα Εμπειρίκου : Εκδηλώσεις στην Άνδρο (10-11/8/1985) για τα δέκα χρόνια από τον θάνατό του Συγγραφέας Ύψιλον Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ιστορία της Άνδρου Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 History of Andros Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η Άνδρος του Ανδρέα Εμπειρίκου Άγρα Σκληρόδετο
2005 Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Μοναστηριακά του Αγίου Νικολάου Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα του δέκατου έκτου αιώνος Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην 1846 - 1852 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1991 Τα ιστιοφόρα της Άνδρου Καΐρειος Βιβλιοθήκη Δερματόδετο
1987 Water - Colour of Andros (c. 1840) : The Tower Album Καΐρειος Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1987 Εικόνες από την Άνδρο του 1840 : Το λεύκωμα Τάουερ Καΐρειος Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1987 Μνήμη Ανδρέα Εμπειρίκου : Εκδηλώσεις στην Άνδρο (10-11/8/1985) για τα δέκα χρόνια από τον θάνατό του Ύψιλον Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Προσωπογραφικά Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί διάφοροι 1854-1906 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί διάφοροι 1802-1853 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί πρς Ευανθίαν Καΐρη Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολές προς Θεόφιλον Καΐρην 1839 - 1845 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην 1808-1839 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη : Επιστολαί Ευανθίας Καΐρη 1814-1866 Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά : Νεοελληνική επιστολογραφία (16ος - 19ος αι.) Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2002 Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη : 1896-1986: Εργογραφία Β.Ν. Τατάκη. Μικρά κείμενα Β.Ν. Τατάκη. Για την Άνδρο και την Σμύρνη και δύο άγνωστες συνεντέυξεις. Πρακτικά ημερίδας, Άνδρος, 2 Ιουνίου 2001 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Ευανθία Καΐρη : Διακόσια χρόνια από την γέννησή της, 1799-1999. Πρακτικά συμποσίου: Άνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 1999 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Άνδρος και Χαλκιδική : Πρακτικά συμποσίου, Άνδρος, 23 Αυγούστου 1997 Εισήγηση Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο