Τοπία/Greekscapes
Έλληνες τοπιογράφοι και θαλασσογράφοι από το 19ο έως τον 20ο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7709-42-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 32 σελ.
Add: 2019-04-17 09:50:58 - Upd: 2019-04-17 09:50:58