Δωρικός
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ζωοδόχου Πηγής 29
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3303609 , 210 3301866
Email
aklados@hol.gr
Website