Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
  •  
  • Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: 2 εγγραφές
Διεύθυνση
Εγνατίας 154
546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 291215
Fax
2310 551748
Email