Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
  • Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Εγνατίας 154,
546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 291215
Fax
2310 551748
Email