Χρόνη, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Συμεών Σηθ σύνταγμα περί τροφών δυνάμεων κατά στοιχείον Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2013 Η πανίδα στη διατροφή και στην ιατρική στο Βυζάντιο Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
2011 Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2010 Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού Συγγραφέας, Επιμέλεια Κανάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Συμεών Σηθ σύνταγμα περί τροφών δυνάμεων κατά στοιχείον Κανάκη Χαρτόδετο
2013 Η πανίδα στη διατροφή και στην ιατρική στο Βυζάντιο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
2010 Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού Κανάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού Κανάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2011 Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο