Φούκας, Βασίλειος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Παραχαράσσοντας το νόμισμα : Κείμενα προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Δημήτρη Κ, Μαυροσκούφη Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2022 Ερμηνευτική, Ιστορία και μνήμη Μετάφραση, Πρόλογος, Επίμετρο, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2021 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» : Πρακτικά Συνεδρίου Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Χαρτόδετο
2021 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» : Πρακτικά Συνεδρίου Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Ebook, PDF
2020 Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική : Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2020 Το Ταξίδεμα των Παιδαγωγικών Ιδεών : Διαδρομές και σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης (17ος-20ος αιώνας) Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Συγγραφέας Ζυγός Χαρτόδετο
2018 Εκατό Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2017 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας) : Προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1940 : Πρόσωπα και Προγράμματα, Πορεία και Πρωτοπορία Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2014 Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα : 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2014 Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) : Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης : Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940) Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1837-1910 : Αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Παρουσίαση και περιεχόμενα Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» : Πρακτικά Συνεδρίου Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Ebook, PDF
2021 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» : Πρακτικά Συνεδρίου Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Χαρτόδετο
2020 Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική : Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2020 Το Ταξίδεμα των Παιδαγωγικών Ιδεών : Διαδρομές και σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης (17ος-20ος αιώνας) Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1940 : Πρόσωπα και Προγράμματα, Πορεία και Πρωτοπορία Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2014 Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα : 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2014 Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) : Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης : Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940) Κυριακίδη Αφοί Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1837-1910 : Αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Παρουσίαση και περιεχόμενα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ερμηνευτική, Ιστορία και μνήμη Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Παραχαράσσοντας το νόμισμα : Κείμενα προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Δημήτρη Κ, Μαυροσκούφη Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2022 Ερμηνευτική, Ιστορία και μνήμη Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2018 Εκατό Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917 Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2017 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας) : Προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα