Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1837-1910
Αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-853-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 14 εκ, 646 γρ, 240 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στην εκδοτική σειρά του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΑΝΕ), το οποίο λειτουργεί από το 1990 στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Στη σύσταση του ΙΑΝΕ οδήγησε από τη μια η έλλειψη από τη νεοελληνική επιστήμη ενός κέντρου έρευνας Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και από την άλλη η διαπίστωση ότι η Ιστορία της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού δεν ταυτίζεται με εκείνη του νεοελληνικού κράτους. Επιπλέον, ενώ η ιστορία μέσα στα στενά όρια του νεοελληνικού κράτους βασιζόταν σε αρκετά δημοσιευμένα, ή εν πάση περιπτώσει, προσπελάσιμα δεδομένα, η ιστορία της εκπαίδευσης πέραν των ορίων του κράτους καθιστούσε απαραίτητη και επείγουσα την ανεύρεση, δημοσίευση και αξιοποίηση του λανθάνοντος πρωτογενούς υλικού απ` όλο το χώρο της Βαλκανικής, που κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας αποτέλεσε περιοχή ελληνικής παιδείας.
Το παραπάνω κενό στη νεοελληνική επιστήμη έχει τη φιλοδοξία να συμπληρώσει το ΙΑΝΕ, το οποίο έθεσε ως στόχους του, καταρχάς, τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διαψύ- λαξη αρχειακού υλικού και πηγών σχετικών με την Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και, εν συνεχεία, την επεξεργασία και την αξιοποίηση του συλλεχθέντος υλικού από ερευνητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Παιδαγωγικής που εργάζονται επιστημονικά στο χώρο αυτό.
Καθηγητής Ν. Π. Τερζής

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1836-1910): ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ, Η ΔΙΑΧΥΣΗ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ Ν. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ (1901-1910): ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ