Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊός, Η πρώτη αντίδραση σε οκτώ χώρες Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαδόπουλος Χαρτόδετο
2017 Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα Συγγραφέας διαΝΕΟσις Χαρτόδετο
2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Συγγραφέας Ποταμός Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Κρήτης
2010 Κοινωνικό κεφάλαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Πολιτισμικός δυισμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης Μετάφραση Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Εξουσία και κοινωνία Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2010 Το πανεπιστήμιο σήμερα Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2008 Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη Συγγραφέας Ποταμός Χαρτόδετο
2007 Πολιτική, κοινωνία, πολίτες Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Το σχολείο ως χώρος παραγωγής και συντήρησης στερεότυπων Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2006 Πολιτική κοινωνιολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ο τρίτος κόσμος Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Η άγνωστη κοινωνία πολιτών Συγγραφέας, Επιμέλεια Ποταμός Χαρτόδετο
2002 Το εκκρεμές της διοικητικής μεταρρύθμισης Συγγραφέας Ποταμός Χαρτόδετο
2001 Η κορυφή του πελατειακού κράτους Συγγραφέας Ποταμός Χαρτόδετο
2000 Ο Συνήγορος του Πολίτη Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Κοινωνία και πολιτική Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα διαΝΕΟσις Χαρτόδετο
2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ποταμός Χαρτόδετο
2015 Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα Πανεπιστήμιο Κρήτης
2010 Κοινωνικό κεφάλαιο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Εξουσία και κοινωνία Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2010 Το πανεπιστήμιο σήμερα Θεμέλιο Χαρτόδετο
2008 Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη Ποταμός Χαρτόδετο
2007 Πολιτική, κοινωνία, πολίτες Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2006 Πολιτική κοινωνιολογία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Ο τρίτος κόσμος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Η άγνωστη κοινωνία πολιτών Ποταμός Χαρτόδετο
2002 Το εκκρεμές της διοικητικής μεταρρύθμισης Ποταμός Χαρτόδετο
2001 Η κορυφή του πελατειακού κράτους Ποταμός Χαρτόδετο
1996 Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Πολιτισμικός δυισμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία Εκδόσεις Παπαδόπουλος Χαρτόδετο
2004 Η άγνωστη κοινωνία πολιτών Ποταμός Χαρτόδετο
2000 Ο Συνήγορος του Πολίτη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Κοινωνία και πολιτική Θεμέλιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊός, Η πρώτη αντίδραση σε οκτώ χώρες Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2007 Το σχολείο ως χώρος παραγωγής και συντήρησης στερεότυπων Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο