Πολιτική, κοινωνία, πολίτες
Αναλύσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας - ESS
Society, Citizens and Politics
The European Social Survey - ESS
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7093-94-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.47 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 736 γρ., 339 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει συλλογή κειμένων τα οποία αναδεικνύουν τόσο το κάθε ένα ξεχωριστά όσο και στο σύνολό τους την επιστημονική σημασία των δυνατοτήτων ανάλυσης που προκύπτουν από την εμφάνιση ενός νέου εργαλείου για τα ευρωπαϊκά κοινωνικά δεδομένα, της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» (European Social Survey), η οποία σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το εργαλείο οικοδόμησης μιας συνεκτικής βάσης δεδομένων κοινωνικής επιστήμης, με έμφαση στις στάσεις και αντιλήψεις, που προσφέρονται για τη διενέργεια συγκριτικών ερευνών και αναλύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (. . .) Τα κείμενα του τόμου αποτελούν παραδειγματικές περιπτώσεις αξιοποίησης ενός εξαιρετικά πλούσιου και εν πολλοίς αναξιοποίητου υλικού. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-22 13:29:51