Συγκολλίτου, Ευθυμία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Καθοδήγηση Μικρών Παιδιών Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία : Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο Επιμέλεια κειμένου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδευτική ψυχολογία : Αποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεσματική μάθηση Επιμέλεια κειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2008 Σχολική ψυχολογία : Εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2007 Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή : Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Περιβαλλοντική ψυχολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία : Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Σχολική ψυχολογία : Εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον Τόπος Χαρτόδετο
2007 Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή : Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Περιβαλλοντική ψυχολογία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Καθοδήγηση Μικρών Παιδιών Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδευτική ψυχολογία : Αποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεσματική μάθηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα