Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο
Επιμέλεια κειμένου: Συγκολλίτου, Ευθυμία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-906-6
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 216 σελ.
Περιγραφή

Η έννοια του εαυτού ως ένα οργανωμένο σχήμα αντιλήψεων για τον εαυτό περιλαμβάνει το σύνολο των σκέψεων, απόψεων και συναισθημάτων του ατόμου που αναφέρονται στον εαυτό του, καθώς και ένα πλήθος άλλων, υποκειμενικά αξιολογούμενων χαρακτηριστικών και συναισθημάτων. Αποτελεί μια σύνθετη εννοιολογική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει γνωστικές συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές. (. . .) Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί μια σταχυολόγηση, ενδεικτική ωστόσο της δραστηριότητας που εκδηλώνεται στον ελληνικό χώρο όσον αφορά την έννοια του εαυτού και τις επιπτώσεις της στη λειτουργικότητα του σχολείου, και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, - φοιτητή, ψυχολόγο, εκπαιδευτικό -, να έχει μια πληρέστερη εικόνα γύρω από το πεδίο της έννοιας του εαυτού, η οποία και αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις εννοιολογικές κατασκευές της ψυχολογίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00