Σπυριδάκος, Αθανάσιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στο περιβάλλον Visual Basic.NET 2005 και 2008 Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2005 Proceeding of the Qualifying Labour, Social Issues and New Technologies International Conference Επιμέλεια Δρόμων Χαρτόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Εισήγηση, Επιμέλεια Δρόμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στο περιβάλλον Visual Basic.NET 2005 και 2008 Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Proceeding of the Qualifying Labour, Social Issues and New Technologies International Conference Δρόμων Χαρτόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Δρόμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα