Σύγχρονη Εκδοτική
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Σόλωνος 120
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3815619 , 210 3306929
Email
synekdot@otenet.gr