Σαμαντά, Ειρήνη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Διοίκηση Πωλήσεων: Στρατηγική προσέγγιση Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2019 Μέθοδοι έρευνας αγοράς Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονο marketing Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2018 Διεθνές Marketing Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών : Εργασίες του διεθνούς συνεδρίου: Κρήτη 2005 Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Διοίκηση Πωλήσεων: Στρατηγική προσέγγιση Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2019 Μέθοδοι έρευνας αγοράς Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονο marketing Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2018 Διεθνές Marketing Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών : Εργασίες του διεθνούς συνεδρίου: Κρήτη 2005 Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο