Πολύβιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Η Άρτα των λογοτεχνών και των περιηγητών : Από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας Συγγραφέας Διαπολιτισμός Χαρτόδετο
2006 Ιστοριών ΙΣΤ΄, ΙΗ΄, Κ΄, ΚΑ΄ Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
2005 Ιστοριών ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄ Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
2003 Ιστοριών Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
2000 Ιστοριών Στ, Ζ, Η Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1998 Ιστοριών Ε Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1997 Ιστοριών Δ' Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 1 : Ιστοριών Α Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 10 : Ιστοριών ΚΔ, ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 11 : Ιστοριών ΛΒ, ΛΓ, ΛΔ, ΛΕ, ΛΣΤ, ΛΖ, ΛΗ, ΛΘ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 2 : Ιστοριών Β Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 3 : Ιστοριών Γ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 4 : Ιστοριών Δ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 5 : Ιστοριών Ε Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 6 : Ιστοριών ΣΤ, Ζ, Η Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 7 : Ιστοριών Θ, Ι, ΙΑ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 8 : Ιστοριών ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 9 : Ιστοριών ΙΗ, Κ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Ιστοριών Γ' Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1995 Ιστοριών Β' Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1995 Ιστοριών Α' Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
1990 Polybii historiae, vol. I (Πολυβίου ιστορίαι, τόμος Α') Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1975 Ιστορία 1 Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Ιστορία 2 Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Ιστορία 3 Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Ιστορία Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Ιστορία Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Ιστορίαι Συγγραφέας Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Η Άρτα των λογοτεχνών και των περιηγητών : Από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας Διαπολιτισμός Χαρτόδετο
2006 Ιστοριών ΙΣΤ΄, ΙΗ΄, Κ΄, ΚΑ΄ Στιγμή Χαρτόδετο
2005 Ιστοριών ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄ Στιγμή Χαρτόδετο
2003 Ιστοριών Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ Στιγμή Χαρτόδετο
2000 Ιστοριών Στ, Ζ, Η Στιγμή Χαρτόδετο
1998 Ιστοριών Ε Στιγμή Χαρτόδετο
1997 Ιστοριών Δ' Στιγμή Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 1 : Ιστοριών Α Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 10 : Ιστοριών ΚΔ, ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 11 : Ιστοριών ΛΒ, ΛΓ, ΛΔ, ΛΕ, ΛΣΤ, ΛΖ, ΛΗ, ΛΘ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 2 : Ιστοριών Β Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 3 : Ιστοριών Γ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 4 : Ιστοριών Δ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 5 : Ιστοριών Ε Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 6 : Ιστοριών ΣΤ, Ζ, Η Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 7 : Ιστοριών Θ, Ι, ΙΑ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 8 : Ιστοριών ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Άπαντα 9 : Ιστοριών ΙΗ, Κ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ Κάκτος Χαρτόδετο
1996 Ιστοριών Γ' Στιγμή Χαρτόδετο
1995 Ιστοριών Β' Στιγμή Χαρτόδετο
1995 Ιστοριών Α' Στιγμή Χαρτόδετο
1990 Polybii historiae, vol. I (Πολυβίου ιστορίαι, τόμος Α') Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1975 Ιστορία 1 Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Ιστορία 2 Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Ιστορία 3 Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Ιστορία Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Ιστορία Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Ιστορίαι Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα