Ιστοριών ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄
Κυκλοφορεί
Στιγμή, Αθήνα, 2/2005
Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 18.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 458 γρ, 277 σελ.